نقشه سایت|تماس با ما|صفحه اصلی
سال نود و نه «سال جهش تولید»
پنج شنبه ٠٢ بهمن ١٣٩٩

اداره كل امور اداری و مالی


  مدیرکل امور اداری و مالی


  مهدی بخشی

   فوق لیسانس علوم سیاسی


   تلفن تماس:  31251112-045

   ایمیل: m.bakhshi@ostan-ar.ir

سوابق اجرایی:

-سرپرست فرمانداری شهرستان نیر

- معاون فرمانداری شهرستان نیر

- بخشدار بخش مرکزی شهرستان نیر

- رئیس هیات بازرسی در انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری و پنجمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا در شهرستان نیر

- مسئول امور سیاسی، انتظامی و انتخابات فرمانداری نیر از خرداد 1391 الی خرداد 1395

- دبیر شورای تأمین شهرستان نیر از خرداد سال 1391 الی خرداد 1395

- کارمند نمونه فرمانداری نیر در سال 1394

- دبیر کمیسیون فرعی مبارزه با قاچاق کالا و ارز شهرستان نیر از خرداد 1391 الی خرداد 1394

- کارشناس سیاسی انتظامی بخشداری کورائیم، تیر ماه 1389 الی خرداد 1391

- مسئول امور شوراها و دهیاریهای بخشداری کورائیم

 

کتاب­های تألیفی:

- «انقلاب اسلامی؛ گذری بر تاریخ معاصر ایران»، تهران: انتشارات یاوریان، 1393

- «ایدئولوژی گروه­های تروریستی تکفیری-وهابی؛ از القاعده تا داعش»، اردبیل: انتشارات جهاد دانشگاهی، 1394

- «از جهاد تا خشونت»؛ تهران: انتشارات مناره، 1395

  

اهداف و شرح وظایف اداره کل امور اداری و مالی

1.  انجام کلیه امورپرسنلی واداری کارکنان استانداری ،فرمانداری هاوبخشداری ها درحدود اختیارات قانونی تفویض شده .

2. انجام تشریفات قانونی استخدام  وتهیه وصدور احکام استخدامی  کارکنان  استانداری وواحدهای تابعه درحدوداختیارات تفویض شده .

3.  تکمیل وتنظیم پرونده های پرسنلی وتهیه خلاصه پرونده کارکنان استانداری .

4.  اجرای مقررات انضباطی کارکنان استانداری .

5.  تهیه وصدوراحکام مرخصی های کارکنان استانداری درحدود قوانین ومقررات مربوط .

6.  اجرای طرح طبقه بندی مشاغل وبرنامه ریزی وپیگیری تشکیل کمیته مربوطه .

7. تهیه وصدور احکام انتقال ، انتصابات وماموریت مستخدمین درحوزه استانداری وواحدهای تابعه براساس قوانین ومقررات .

8. انجام امورپرسنلی ، بازنشستگان وموظفین استانداری و واحدهای تابعه .

9.  تهیه احکام مربوط به برقراری حقوق ومزایا ( اعم از مستمربا غیرمستمر) درمورد مستخدمین استانداری وواحدهای تابعه .

10.  ثبت ونگهداری تمامی آمار واطلاعات پرسنلی براساس احکام صادره به منظور استفاده دربرآورد اعتبارات جاری  استانداری وواحدهای تابعه .

11. انجام اقدامات لازم به منظور برقراری تسهیلات رفاهی کارکنان استانداری وواحدهای تابعه .

12. دریافت ، ثبت وتوزیع کلیه مکاتبات عادی استانداری اعم از وارده یا صادره .

13. تفکیک  وارجاع نامه های رسیده به واحدهای مربوط و پیگیری دراین زمینه به منظور تسریع درانجام امور.

14.  بایگانی ونگهداری کلیه مکاتبات واسنادومدارک واوراق عادی استانداری وانجام امورجاری .

15. نگاهداری دفاتراعتبارات وتامین هزینه ها براساس  اعتبارات تخصیصی به تفکیک مواد وبرنامه .

16. انجام امور دریافت ها  وپرداخت ها ی مستمروغیرمستمر استانداری وثبت ارقام هزینه دردفاتر مربوط .

17.  تهیه وتنظیم وصدور اسناد هزینه وپرداخت هزینه های مستمروغیرمستمر استانداری وثبت ارقام هزینه دردفاترمربوط .

18. تهیه وتنظیم لیست حقوق و مزایای کارکنان استانداری .

19.  اقدام دروصول وجوه اعتبارات براساس درخواست های صادرشده .

20. انجام وظایف مربوط به تسجیل طبق قانون محاسبات عمومی اختیارات تفویض شده .

21.  رسیدگی به اسناد هزینه ازنظرتکمیل مدارک وانطباق با قوانین ومقررات مربوطه .

22. تهیه فهرست مطالبات کارکنان ازبابت دیون سنواتی وغیره و ارسال آنها به مراجع ذیربط .

23. نگاهداری وتنظیم حساب اعتبارات وتعهدات ودیون وتهیه گزارش های لازم .

24. بررسی وتهیه لوازم مورد نیاز وانجام تعمیرات ساختمان واموال واثاثیه استانداری طبق مقررات وحدوداعتبارات

25. تهیه وتنظیم ونگاهداری حساب انبارواسنادخرید .

26. تنظیم سرویس تلفن ، روشنایی و تاسیسات و برنامه کارخدمتگزاران ، رانندگان و نگهبانان و برنامه کشیک در غیرساعات اداری ونظارت برنحوه کارآنها .

27. مراقبت درحفظ ساختمان و اثاثیه استانداری وپیشگیری ازبروز آتش سوزی و سایر اتفاقات .

28. نظارت برانجام امورنقلیه و حمل ونقل  استانداری وواحدهای تابعه .

29.رسیدگی به شکایات ارزشیابی شوندگان وتهیه گزارش جهت ارایه به شورای ارزشیابی به منظور صدور رای قطعی درموارد اختلاف .

30. برنامه ریزی واجرای ارزشیابی سالانه کارکنان استانداری و واحد های تابعه .

 

تمامی حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به استانداری استان اردبیل می باشد. تاریخ آخرین به روز رسانی:پنج شنبه ٠٢ بهمن ١٣٩٩